LMDCC

Limburgs Medical Disaster Competence Center

Inhoud:

 1. Wat is het LMDCC
 2. Wie vormen het LMDCC
 3. Wat is de doelstelling van het LMDCC
 4. Wie kan een beroep op het LMDCC doen
 5. Hoe kan contact met het LMDCC opgenomen worden
 6. Links

1 Wat is het LMDCC
Het LMDCC is een vraagbaak voor Limburgse gezondheidszorg instellingen met betrekking tot deskundigheidsbevordering en deskundigheids onderhoud voor functies in het grootschalig optreden. Het LMDCC onderzoekt op aanvraag, samen met de instelling, hoe opleidingsdoelstellingen in opleidingsactiviteiten omgezet kunnen worden en/of welke marktpartij een opleiding, cursus of training in haar aanbod heeft, die de doelstelling kan realiseren, met een goede kosten-baten verhouding.

2 Wie vormen het LMDCC
Het LMDCC is een project in het kader van de OTO (Opleiden Trainen en Oefenen) subsidie die door het ministerie van VWS is ingesteld om de deskundigheid van functionarissen in gezondheidszorg instellingen, in het kader van grootschalig optreden, te bevorderen. De subsidie wordt jaarlijks toegekend en landelijk verdeeld over de 11 traumaregio's. In de traumaregio Limburg bewaakt het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) de toekenning van subsidies aan projecten.

3 Wat is de doelstelling van het LMDCC

 1. de ontwikkeling van het OTO beleid bij de instellingen wordt gestimuleerd en ondersteund;
 2. concrete producten worden (mee) ontwikkeld om bij meer instellingen gebruikt te worden;
 3. de OTO synergie tussen instellingen wordt bevorderd zodat efficiencywinst geboekt wordt;
 4. na afloop van het project ligt er een voorstel om "de OTO makelaar voor de witte kolom" in te stellen en te borgen;
 5. de mogelijkheden om een "wit OTO competence centrum" op te richten om de geneeskundige instellingen te ondersteunen zijn onderzocht en gerapporteerd.

4 Wie kan een beroep doen op het LMDCC
De functionaris van de zorginstelling in Limburg, die verantwoordelijk is voor de deskundigheid van funtionarissen in opgeschaalde omstandigheden, kan contact opnemen met het LMDCC. De gevraagde ondersteuning moet betrekking hebben op de deskundigheids ontwikkeling of -onderhoud met betrekking tot functionarissen en taken onder grootschalige omstandigheden.

5 Hoe kan contact met het LMDCC opgenomen worden
Heeft u vragen aan het LMDCC, neem dan contact op met Ruth Jongen, Projectgroep OTO van het Netwerk Acute Zorg Limburg

 1. mail: info@lmdcc.nl
 2. telefoon: 043 433876389

6 Links
Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL)
GHOR Limburg Noord
GHOR Zuid-Limburg, GGD Zuid Limburg
OTO Limburg
Netwerkdag OTO 2015

Realisatie: TrI.C.T. Heerlen